บ๊ะจ่างหลากสีสรรวัฒนธรรม เทศกาลตวนอู่เจี่ยเสริมแต่งด้วยวัฒนธรรมนานาชาติ

วันที่ 2 มิถุนายน เทศกาลตวนอู่เจี่ยกำลังใกล้จะมาถึง
เพื่อให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในไต้หวันได้ชื่นชมบรรยากาศเฉลิมฉลองของคนในชาติด้วยกัน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
กระทรวงมหาดไทย จึงได้จัดเฉพาะให้ วันที่24 พฤษภาคม 2557 เวลาเช้า 9:30 ถึง 12:00 น.ณ ห้องโถง ชั้น 11
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
จัดกิจกรรมโอกาสก่อนเทศกาลตวนอู่เจี่ยขึ้นพร้อมด้วยเพื่อนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ได้ร่วมกันชื่นชมบ๊ะจ่างขนาดจัมโบ้และการผลิตผลงานหัตถกรรมประเภทต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลตวนอู่เจี่ย.

กิจกรรมครั้งนี้ดำเนินงานหลักโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทย ร่วมด้วยมูลนิธิหยวนต้า
ธนาคารทรัพยากรมนุษย์1111 สมาคมเพื่อการพัฒนาอาสาสมัครศึกษา นครนิวไทเป ผลิตภัณฑ์อาหารอี้เหมย และทีวีบีเอส.

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแถลงว่า เมื่อเร็วๆนี้รัฐบาลได้พยายามส่งเสริมข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่
ดังนั้นจึงได้นำเสนอทีวีซีรีส์ "ไต้หวันบ้านของฉัน" และ "ข่าวทั่วโลกเพื่อผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่"
สองโครงการวิดีโอดิจิตอลนี้เข้ามาใช้เพื่อประโยชน์สำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ในการขยายผลเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
จึงได้นำโครงการวิดีโอดิจิตอลทั้งสองที่เกี่ยวข้องกับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่นี้มารวมด้วยกันเปิดงาน และแนะนำเปิดตัวอย่างสั้นๆ
ในระหว่างการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ด้วย.

"ข่าวทั่วโลกเพื่อผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่" เป็นความร่วมมือกันระหว่างสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและบริษัท อี้เหมยมัลติมีเดีย จำกัด
เป็นข้อมูลข่าวสารและปัญหาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ โดยได้จัดตั้งเป็นแพลตฟอร์มเครือข่ายข่าว
ทุกวันจะนำเสนอรายการข่าว 7 ภาษาด้วยกัน ประกอบด้วยภาษาจีน  ภาษาอังกฤษ ภาษาเวียดนาม ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาไทย
ภาษาพม่า และภาษากัมพูชาเป็นต้น  ช่วยบริการข่าวที่เกี่ยวข้องกับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ เผยแพร่นโยบายต่างๆ
กิจกรรมหรือข่าวสารหลักสูตรให้คำปรึกษา.  เพื่อนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ชาวต่างชาติ หรือประชาชนทั่วไป
หากมีความสนใจก็สามารถพิจารณาขึ้นชม "ข่าวทั่วโลกเพื่อผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่" นี้ได้.

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ใช้ "ความห่วงใย" เป็นจุดเริ่มต้น โดยร่วมมือกับบริษัท โทรทัศน์ทีวีบีเอส จำกัด
ถ่ายทำทีวีซีรี่ส์"ไต้หวันบ้านของฉัน" ใช้มุมกล้องและภาพอย่างละเอียดประณีต
อธิบายเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ทุกคนอย่างระมัดระวัง  และอารมณ์ที่ไม่มีผู้ใดรับรู้ "ไต้หวันบ้านของฉัน"
เป็นรายการที่กล่าวถึงภาพลักษณ์ที่ดีของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่จะสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ถ่ายทอดให้เห็นถึงผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่มาถึง ทำให้สังคมไต้หวันมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเป็นสากลมากยิ่งขึ้น.

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแถลงว่า ในกิจกรรมยังได้เชิญรองประธานาธิบดี นาย อู๋ ตุนอี้, รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
นายเฉิน ฉุนจิ้ง,ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง นายโม่ว เทียนฝู๋,ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมและเศรษฐกิจเวียดนาม
นายเผ่ย จงหยุน,ผู้จัดการทั่วไปบริษัทผลิตภัณฑ์อี้เหมย นายเกา จื้อหมิง,ผู้จัดการทั่วไปทีวีบีเอส นายหยาง หมิง
และตัวแทนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เกือบ 200 คนที่แต่งกายด้วยชุดประจำชาติ ทำให้ทั้งกิจกรรมในงานเพิ่มความมีชีวิตชีวามาก
เต็มไปด้วยรูปแบบสไตล์นานาชาติยิ่งขึ้น.

รองประธานาธิบดี นายอู๋ ตุนอี้ กล่าวในงานว่า
นโยบายและแผนงานของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้รับการยอมรับเป็นอย่างสูงและมีประสิทธิภาพ ในวันนี้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่กว่า
5 แสนคนได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของไต้หวันแล้ว
จำเป็นต้องให้หน่วยงานภาคเอกชนและภาครัฐบาลแสดงออกถึงความจริงใจและความมีประสิทธิภาพในการให้บริการต่อพวกเขา.

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง นายโม่ว เทียนฝู๋ กล่าวว่า
ขอขอบคุณภาคบริษัทเอกชนและกลุ่มสมาคมที่ให้ความช่วยเหลือในการทำงานและให้บริการมาเป็นระยะเวลาหลายปี
หลังจากนี้หากมีส่วนใดที่ต้องการให้ปรับปรุง สามารถส่งผลสะท้อนตอบรับนั้นมายังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้.

ขณะเดียวกัน กิจกรรมในครั้งนี้ยังได้จัดพิธีมอบรางวัล
"โครงการประทีปผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ทั่วประเทศ..โครงการทุนการศึกษาและส่งเสริมความสามารถผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และบุตรธิดาประจำ
ปี 2556" นอกจากจะเป็นกำลังใจแก่เด็กนักเรียนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่เรียนดีแล้ว
ยังคาดหวังว่ากลุ่มเด็กนักเรียนที่เรียนดีเหล่านี้จะใช้ชีวิตอย่างเป็นสุขในไต้หวัน และช่วยกันทำงานเพื่อสร้างอนาคตให้ไต้หวัน
ช่วยนำพาไต้หวันก้าวไปสู่ประชาคมโลกต่อไป.

ภายในงานเพรียบพร้อมไปด้วยกิจกรรมอย่างมากมาย รายการเปิดงานเป็นภาพเคลื่อนไหวพิเศษและวิดีโอดิจิตอล